Børnehuset Fårvang

Værdier og organisering

Vi er en børnehave, der er beliggende på 2 matrikler. Det største hus er Børnehuset Fårvang, Thorsøvej 9 i Fårvang. Dette hus kan maximalt rumme 60 børn. Desuden har vi ca. 100 m2, der ligger på Fårvang Skole – vi kalder den for ”Verdensklassen”.
I 2016 er vi i gennemsnit normeret til 63 børn.
Det vil sige, vi i løbet af et år vil svinge fra ca. 55 børn til ca.70 børn.

Overordnet er børn og voksne organiseret i grupper
Trolde og Dværge er børnenes basisgrupper de første 2-2½ år i børnehaven. Disse er alders integrerede grupper.

Man starter som 3 årig hos enten Trolde eller Dværge, hvor man får tildelt en primærpædagog, der har særlig ansvar for at følge og følge op på barnet og på samarbejdet med forældrene. Primærpædagogen er den samme alle årene i børnehaven. 

Som 3 årig er man RØD Trold eller Dværg. Farven indikerer at barnet er mellem de yngste i børnehaven.
Som ca. 4 årig er man GUL Trold eller Dværg. Farven indikerer at barnet aldersmæssigt ligger i den midterste årgang i børnehaven.
Som ca. 5 årig er man GRØN Trold eller Dværg. Farven indikerer at barnet er mellem de ældste børn i børnehaven.
Alle ”farveskift” sker pr. august.
I Trolde- og Dværg grupperne samles børnene ofte i mindre grupper, der både kan være aldersblandet og kan være børn der er i ”Rød aldersgruppe” eller ”Gul aldersgruppe”. 

Vi plejer at sige at vores børn både er i horisontale grupper, hvilket vil sige er i grupper med børn på flere aldre, som søskendegrupper – og vertikale grupper, som er grupper hvor børnene er mere jævnaldrende og lige.
Vi tror begge muligheder er godt for den alsidige udvikling (socialt, følelsesmæssigt, sprogligt mm) barnet gennemgår i de vigtige barndomsår.

Selvorm Trolde og Dværge er barnets basisgruppe de første år i børnehaven, - arbejdes der mere og mere på tværs af basisgrupperne. Her samles alle Røde, alle Gule og alle Grønne børn til aktiviteter og samvær der retter sig specifikt mod den alder. 

I løbet af sensommeren, tidlig efterår samles de Grønne børn mere og mere. I takt med at børnetallet i børnehaven vokser, - flytter Grøn gruppe op i vores lille børnehave på Fårvang skole og bliver til Verdensklassen. Her er der særlig fokus på ”Det 3. år i børnehaven” og på de karakteristika et 5-6 årig barn har, - på den måde de opfatter tilværelsen på OG på det liv der ligger foran dem.

Børnehuset Fårvangs bygninger kan ikke rumme det antal børn vi er omkring efterårsferien. 

1.januar 2017 står vores nye spændende Børnehuset Fårvang klar. Beliggende ved Fårvang Skole.
Børnehuset Fårvangs profil er: Bevægelse og Læring.

Værdierne i hverdagslivet
Vi arbejder, i tæt samarbejde med forældrene, ud fra tanken om, sammen at skabe et udviklende og lærerigt børneliv, hvor børnenes trivsel, tryghed og behov for omsorg er i højsæde. 

Vi har meget øje for børnefællesskabets betydning for børnenes læring. Vi arbejder med de forskellige inklusions- og eksklusionsfaktorer, der viser sig. 

Vi mener, at børn udvikler sig bedst i nogle trygge og omsorgsfulde rammer, da dette skaber grundlag for lysten og modet til at kaste sig ud og udforske livet.

Børn skal inddrages og deltage aktivt i hverdagslivet i og omkring børnehaven.

Om livet i børnehaven
Børnehave har gennem de sidste par år arbejdet målrettet med børnenes sundhed, deltagelse og læring. Undervejs i dette forløb har vi ændret og styrket vores fokus på hverdagslivet i børnehaven omkring leg og bevægelse, sundhed og hygiejne samt selvhjulpen hed og deltagelse. Læs rapporten om ”Bevægelse, deltagelse og sundhed i hverdagslivet i Børnehuset Fårvang” – se bilag. Den giver et indblik i hverdagen, i børnehaven.

Desuden kan læses materielt, forældrene modtager, ved børnenes start eller/og ved mini-forældremøder omkring august måned. Materiale, retter sig mod det år der kommer. Om pædagogik, tiltag og afstemning af forventninger – se bilag.  Materiale, der retter sig mod de 4 årige (GUL) er under omskrivning og forventes færdig primo 2016.
Vi har ca. 25 % to- sproglige børn, derfor findes dette materiale også oversat til flere sprog.

Vi opfatter vores flere- kulturelle børnehave som et stort plus. Det har bl.a. betydning for en lang større interesse og fokus på sprog- og inklusionsarbejdet. Dette kommer alle børn, forældre og ansatte til gode.

 

Se her tre bilag om emnet: