Forældresamarbejde

Sommerfest 2016 - Ansigtsmaling

Samarbejdet mellem forældre og personale er medvirkende til, at børn trives, udvikler sig og får en god dagligdag. Et godt samarbejde opnås via en åben og ligeværdig dialog med gensidig forståelse og respekt.

Informationer:
Vi informerer om hverdagens aktiviteter og hændelser via mundtlige beskeder, opslag på tavlen eller på DayCare skærmen. Nyhedsbreve m.m. formidles via DayCare. Her kan I holde jer orienteret om hverdagslivet og forskellige arrangementer.

Forældresamtaler:
Vi inviterer til en forældresamtale omkring 3 måneder efter at barnet er startet i institutionen. Desuden tilbydes en årlig forældresamtale, hvor vi afsætter 25 minutter til samtale om barnet. Barnets primærpædagog planlægger og inviterer til forældresamtalerne.

Førskole-samtalerne afholdes i november måned – året inden forventet skolestart, samtalerne kan kobles sammen med 5 års samtalerne.

Derudover kan I og vi aftale samtaler, hvis der er behov for dette.

Forældremøde:
Vi afholder forældremøde i efteråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen og til et lokalt Forældreudvalg.

Forældrebestyrelsen:
Der er en fælles forældrebestyrelse for hele Daginstitutionen Gudenåen. Grauballe Børnegård er repræsenteret med 2 forældre i forældrebestyrelsen: Gitte Ringgaard og Anne Møller. Suppleant er Lisbeth Vindum.

I er altid velkomne til at henvende jer til forældrebestyrelsen eller komme med forslag til emner, som kan behandles.

Forældreudvalg:
Forældreudvalget er en frivillig forældregruppe som planlægger og varetager Grauballe Børnegårds forældre- og familiearrangementer. Dine ideer og din hjælp er meget velkommen. Meld din ind i Forældreudvalget!