Pædagogiske værdier og organisering

Værdierne i Grauballe Børnegård

Børn og pædagog læser en bog

Vi vil kendes på værdierne Trivsel og Samarbejde, som skal være synlige og mærkbare i mødet med børn, forældre, personale og eksterne samarbejdspartnere.

For os giver værdierne mening, når de følges af handlinger, de udtrykker det vi gerne vil stå for og kendes på.

I Grauballe Børnegård arbejder vi efter gældende lovgivning bla. om pædagogiske læreplaner, samt Silkeborg kommunes Børne- og Unge politik, Mindset og Lærings- og trivselspolitik. 

  • Vi arbejder anerkendende og inkluderende med henblik på at skabe de bedste rammer for børns trivsel, læring og udvikling.

  • Vi skaber rammer for et inspirerende læringsmiljø med plads til alle.

  • Vi tilrettelægger pædagogisk praksis med passende udfordringer og med fokus på nærmeste udviklingszone. Vi tilgodeser børnenes behov for en overskuelig og genkendelig hverdag.

  • Vi har mod på at prøve nyt for at sikre trivsel, læring og udvikling.

  • Vi voksne respekterer og støtter op om børns leg og venskaber.

  • Vi tager børnenes perspektiv og børnene har medindflydelse på egen hverdag.

  • Vi vil skabe og vedligeholde gode børnerelationer.