Praktiske oplysninger

Kontakt:
Daglig leder: Tove Meilandt Sørensen
Tlf.: 20 11 12 73
Mail: tms1@silkeborg.dk

Vuggestuen tlf.:  61 13 97 42
Spurvene tlf.:  61 15 89 13
Svalerne tlf.:  61 13 97 39

Åbningstider: 

Mandag - torsdag: kl. 6.15 - 16.45
Fredage: kl. 6.15 - 16.30

Vi har som forsøg udvidet åbningstid resten af 2016.

Beskeder: 
Er jeres barn syg eller holder fri, skal I give besked via DayCare gerne inden kl. 9.00. Bliver barnet hentet af andre, skal vi have besked, dette skal skrives på DayCare skærmene, HUSK også at give mundtlig besked til personalet. Hvis vi ikke har fået besked kan og må vi ikke udlevere barnet.

Garderoben: 
Hvert barn har et garderoberum med barnets navn. I bedes holde orden på jeres barns garderobe-rum hver dag. Støvler sættes op, jakker hænges på plads og tegninger, pinde og sten fjernes. Hver fredag skal alt tages med hjem, så der kan blive gjort rent. Vådt tøj tages med hjem til tørre. HUSK navn i tøjet! 

Glemt tøj og tøj uden navn vil blive lagt i reolen med de blå kasser. Vi tømmer og sorterer glemt tøj én gang om måneden og tøj uden navn sendes til genbrug eller bruges som skiftetøj i huset.

Skiftetøj:
Giv jeres barn tøj på, som passer til vejret og årstiden og som kan tåle at blive snavset. Alle børn skal medbringe et sæt skiftetøj fra inderst til yderst – gerne ekstra strømper.

Bleer:
Hvis jeres børnehavebarn bruger ble, skal I selv huske at medbringe bleer, som lægges på toilettet ved garderoben.

Sygdom:
Sundhedsstyrelsen har fastlagt regler for, hvornår et barn efter sygdom igen må komme i institutionen. Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

Ved smitsomme sygdomme vil der være opslag på tavlen med oplysninger om sygdomsforløbet, symptomer og retningslinjer.

Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan deltage i aktiviteter – også udendørs og uden at kræve særlig pasning.

Medicin: 
Vi giver ikke medicin medmindre det er lægeordineret på grund af kroniske sygdomme eks. astma. Medicinen skal være påført labels med barnet navn og medicindoseringen.

Sommer og sol:
Forældrenes opgave: Giv jeres barn solcreme på hjemmefra. Giv dit barn en solhat med bred skygge, så det dækker hoved, ansigt, ører og nakke.                                                                                         Giv dit barn løstsiddende tøj på af tætvævet stof.  Tøj der sækker krop, arme – særligt overarme, ben – særligt lårene.

Læs Daginstitution Gudenåens Solpolitik her

Vores opgave: Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen, i ansigtet og på ben, hænder og fødder. Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

Fotografering:
Personalet tager fotos af børn og aktiviteter som fremvises i huset via DayCare skærme eller opslag i huset.

Forældres fotografering er i henhold til Daginstitution Gudenåens retningslinjer - læs dem her

Fællesferiepasning: 
Det er politisk besluttet at institutionerne har fællesferiepasning i følgende dage:

3 dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 28, 29 og 30, samt mellem jul og nytår.

Der vil være enkelte institutioner, der er åbne for pasning af de børn, som har et reelt pasningsbehov – grundet forældrenes arbejde. Det kan ikke sikres, at der er personale med fra barnets hjemmeinstitution.

Hvilke institutioner der har ansvaret for fællesferiepasning, kan ses på opslagstavlen i garderoben eller på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Lukkedage:
5. juni og 24. december

Modulordning: 
I Silkeborg kommunes kan forældre vælge mellem 30, 40, 45 o g 46+ timers modul. Ved indmeldelsen i institutionen vælges det ønskede modul. Ændring af pasningsmodul kan ske med 1 måneds varsel, når der vælges et mindre modul. Ændring til større modul kan ske med 1 dags varsel. Ændring af modultimetallet, sker ved selvbetjening på den digitale pladsanvisning - se mere her

Udmeldelse:
Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds varsel og er gældende pr. 15. i måneden eller ved månedens udgang. Udmeldelse sker ved henvendelse til daglig leder og ved selvbetjening på den digitale pladsanvisning - se mere her